Udfærdigelse af lejekontrakt

En lejeaftale mellem udlejer og lejer laves for det meste ud fra standard lejekontrakt. Aftalen skal indeholde udlejers og lejers rettigheder i forbindelse med udlejningen, blandt andet (men ikke begrænset til)

Navn og adresse på udlejer og lejer(e)
Evt. personnumre
Lejemålets adresse, størrelse, inventar og brugsret
Oplysninger om lejeforholdet, herunder overtagelsesdato, evt. ophørsdato, husleje, depositum og forudbetalt leje samt a conto forbrugsudgifter
Lejemålets stand ved overtagelse samt regler for hvem der står for vedligeholdelse af lejemålet.
Tilladelse eller ikke tilladelse til husdyr
Henvisning til eksisterende husorden (vedlægges lejekontrakten)
I lejekontraktens §11 kan tilføjes evt. fravigelser og tilføjelser til de enkelte punkter i lejekontrakten.

Det er altid en god ide at få en advokat til at gennemgå eller udfærdige kontrakten inden den underskrives. Især hvis det er første gang du skal udleje din bolig.


Ansvarsfraskrivelse
Alle oplysninger på MinLejebolig.dk skal ses som vejledende orientering i forhold til boligudlejning. Al information er fundet på diverse offentlige myndigheders hjemmesider, øvrige instanser samt boligrelaterede hjemmesider i oktober 2014. MinLejebolig.dk fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl, mangler eller fortolkninger af oplysningerne, herunder også juridisk og økonomisk ansvar for evt. følger af udlejning ud fra de angivne oplysninger.