Depositum og forudbetalt husleje

Men mindre udlejer har angivet andet i lejekontrakten, går man som udgangspunkt ud fra at huslejen betales hver måned – forud. Udlejer har mulighed for at bede om et depositum eller anden form for sikkerhed, udover første måneds leje, Som udgangspunkt betales husleje månedsvis forud, med mindre andet er aftalt i lejekontrakten. Udover første måneds husleje har udlejer mulighed for at stille sikkerhed i form af hhv. et depositum samt forudbetalt leje. Læs nærmere om fastsættelse af husleje

jf. Lejelovens § 34 må et depositum max. udgøre et beløb svarende til 3 måneders husleje foruden forbrug. Beløbet skal stilles som garanti for udgifter til reparationer når du flytter(dette skal også stå i lejekontrakten). Overskydende beløb skal tilbagebetales til lejer efter disse istandsættelser har fundet sted.

Udlejer man max opkræve op til 3 måneders forudbetalt husleje. Den forudbetalte husleje anvendes til at dække huslejeudgifter i opsigelsesperioden (max. 3 måneder) og tilbagebetales derfor ikke. Hvis lejer fraflytter lejemålet inden opsigelsesperioden er udløbet, er udlejer forpligtet til at forsøge at genudleje boligen så hurtigt som muligt. Lykkes dette, skal lejer have tilbagebetalt evt. forudbetalt leje for perioden fra den nye lejer flytter ind til opsigelsesperiodens oprindelige udløb.

Læs nærmere om betaling af leje, depositum og forudbetalt leje i Lejelovens Kapitel VI, § 32-35.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på MinLejebolig.dk skal ses som vejledende orientering i forhold til boligudlejning. Al information er fundet på diverse offentlige myndigheders hjemmesider, øvrige instanser samt boligrelaterede hjemmesider i oktober 2014. MinLejebolig.dk fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl, mangler eller fortolkninger af oplysningerne, herunder også juridisk og økonomisk ansvar for evt. følger af udlejning ud fra de angivne oplysninger.