Udlejning af boliger under salg

Har du sat din bolig til salg – men gerne vil tjene penge på udlejning indtil det sælges? Så se hvad du skal være opmærksom på her:

- Huslejen skal bestemmes ud fra gældende regler for omkostningsbestemt leje samt skatteregler for fast udlejning af bolig
- Fastsættelse af lejeperiode.

Vær opmærksom på at salg ikke er en valid grund til at opsige et lejeforhold. Vil du selv benytte boligen (til egen beboelse), kan en lejeaftale opsiges med 1 års varsel. Får du boligen solgt, overtager køber imidlertid som udgangspunkt din rolle i den gældende lejeaftale med lejer. Køber kan således forsøge at opsige lejer med et års varsel, for selv at anvende boligen til beboelse. Hvis lejer modsiger sig dette, skal sagen afgøres ved boligretten.

Med hensyn til lejeperioden, laves der ofte en tidsbegrænset aftale med gensidig kort opsigelsesvarsel, eksempelvis 1-3 måneder, ved salg eller ønsket fraflytning. Der er dog ikke hjemmel i lejeloven for denne type aftale, da Lejeloven er baseret på at en lejer, der overholder sin del af aftalen om betaling af husleje, vedligeholdelse af lejemål osv., ikke kan opsiges af udlejer. En gensidig aftale mellem dig og lejer om 3 måneders opsigelse beror således på at lejer vælger at efterleve dit ønske om opsigelse, når den tid kommer. Modsætter de sig at fraflytte lejemålet, skal sagen afgøres i boligretten, hvor praksis tages ud fra Lejeloven.

Der er en del faldgruber ved udlejning af boliger under salg, så det kan anbefales at tage en boligadvokat eller ejendomsmægler med på råd, inden boligen annonceres til leje. Find en her


Ansvarsfraskrivelse
Alle oplysninger på MinLejebolig.dk skal ses som vejledende orientering i forhold til boligudlejning. Al information er fundet på diverse offentlige myndigheders hjemmesider, øvrige instanser samt boligrelaterede hjemmesider i oktober 2014. MinLejebolig.dk fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl, mangler eller fortolkninger af oplysningerne, herunder også juridisk og økonomisk ansvar for evt. følger af udlejning ud fra de angivne oplysninger.