Fremleje af din lejebolig (egen bopæl)

Når man snakker om ”fremleje af bolig”, skal det forstås således at den nuværende lejer (den angivne lejer på lejekontrakten) videreudlejer dele af eller hele sin bolig i tidsbegrænset periode.

Hvis du fremlejer hele lejligheden

Hvis ønsker du at fremleje hele lejligheden i en periode, er der flere regler du skal være opmærksom på, inden fremlejen påbegyndes.

Du må fremleje din lejlighed i optil 2 år, hvis dit fravær er midlertidigt og grundet studieophold, forretningsrejse, midlertidig forflyttelse, sygdom eller tilsvarende. Udlejer kan dog stoppe fremlejeforholdet, hvis ejendommen indeholder færre end 13 lejemål, hvis antallet af personer i lejemålet overstiger antallet af beboelsesrum eller andet der kan betegnes som en for udlejer ”rimelig grund”.

Fremlejeaftalen skal indgås med en skriftlig lejekontrakt mellem dig som lejer (fremlejegiver) og din fremlejer (fremlejetager). Udlejer skal have modtaget en kopi af denne lejekontrakt, inden fremlejeperioden begynder.

Det er dig som lejer, der hæfter for og står til ansvar for at udlejer overholder husordenen. Udlejeren kan derfor opsige eller ophæve lejemålet overfor dig, hvis din fremlejers adfærd er sådan, at det under normale omstændigheder ville berettige en opsigelse af lejer. Du hæfter også i forhold til udlejeren vedr. betaling af husleje m.v. Din fremlejer overtager dine forpligtigelser i form af rettidig indbetaling af husleje, overholdelse af husorden mv., men du hæfter som lejer for fremlejers evt. overtrædelse af disse. Hvis udlejer opdager at du fremlejer i mere end 2 år eller gentager fremleje uden udlejers samtykke, kan udlejer i første omgang kræve fremlejeaftalen ophørt. Efterleves dette ikke, kan udlejer i sidste ende ophæve dit lejeforhold.

Fremleje af dele af lejligheden

Hvis du ønsker at dele din bolig med andre ved at udleje et eller flere værelser/rum, har du ret til dette så længe den fremlejede del ikke er mere end halvdelen af boligens areal. Det samlede antal personer, der bor i boligen, må ikke overstige antal beboelsesrum (f.eks. max. 3 personer i en 3-værelses lejlighed).

Der er ingen tidsmæssig begrænsning på en delvis fremleje af et lejemål eller særlige regler for bebyggelser med mindre end 13 lejemål.

Som ovenfor nævnt skal der foreligge en skriftlig lejekontrakt mellem dig som lejer (fremlejegiver) og din fremlejer (fremlejetager), som din udlejer skal have en kopi af. Du som lejer hæfter også for udlejer ved fremlejers misligholdelse af jeres indbyrdes lejeaftale, manglende huslejebetaling eller overtrædelse af husorden.

Ønsker du at dele din lejelejlighed med andre, vil det som udgangspunkt rent juridisk være dig, der står som lejer på lejekontrakten, mens den anden de andre beboere vil være fremlejere hos dig. Hvis I som vennepar eller lign. ønsker at have de samme rettigheder, skal begge jeres navne fremgå af lejekontrakten.

Læs evt. nærmere om fremlejeregler i Lejelovens Kapitel XII, § 69-72.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på MinLejebolig.dk skal ses som vejledende orientering i forhold til boligudlejning. Al information er fundet på diverse offentlige myndigheders hjemmesider, øvrige instanser samt boligrelaterede hjemmesider i oktober 2014. MinLejebolig.dk fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl, mangler eller fortolkninger af oplysningerne, herunder også juridisk og økonomisk ansvar for evt. følger af udlejning ud fra de angivne oplysninger.