Skatteregler ved udlejning af boliger

Når du udlejer din ejer- eller lejebolig skal du huske at oplyse din indtægt til SKAT, dette gælder også selvom du kun udlejer et værelse og ved tidsbegrænsede lejeforhold.
Det er adskillige regler og muligheder for fradrag, her tages der hensyn til om boligen er delvist udlejet, hvor du stadig selv bruger en del af boligen enten fuldtid eller deltid, eller om det er et permanent lejeforhold.

Skatteregler for ejerbolig der delvist udlejes

Hvis du ejer en bolig som du udlejer i begrænsede periode, eller hvis du udlejer en del af din egen bolig, skal du oplyse dine indtægter til SKAT. Beløbet du skal indberette omfatter både din husleje indtægt, men også det du opkræver for el, vand, varme, telefon, Internet etc. Her har du to fradragsmuligheder:

1: Bundfradrag: Dette fradrag er 1,33 procent af den aktuelle ejendomsværdi. Lejeindtægten er skattefri så længe den ikke overstiger bundfradraget. Du kan med denne ordning dog ikke trække de faktiske udgifter til f.eks. el, varme og ejendomsskat fra i skat. Til gengæld er du ikke forpligtiget til at føre regnskab over dine lejeindtægter og –udgifter, da SKAT ikke kræver opgørelse over disse.

2: Regnskabsmæssigt fradrag: Med denne løsning kan du ikke gøre brug af bundfradraget. Til gengæld får du et fradrag for dokumenterede, fradragsberettigede udgifter ud fra en opgørelse over dine lejeindtægter og -udgifter. Du er derfor forpligtiget til at lave en opgørelse over samtlige lejeindtægter og -udgifter, som kan fremvises til SKAT, hvis de beder om det. Du bliver beskattet af overskuddet efter de faktiske udgifter er trukket fra. Overskuddet indberettes som kapitalindkomst på din årsopgørelse til SKAT.

Forældrekøb og skatteregler for en ejerbolig der kun bruges til udlejning

Når en privat udlejer sin bolig på fast basis, er man omfattet af skattereglerne for selvstændigt erhvervsdrivende og udlejningsejendomme. Du skal derfor føre regnskab over alle dine indtægter og udgifter forbundet med lejeforholdet. Over- eller underskuddet i regnskabet skal angives på den udvidede selvangivelse. Regnskabet skal ikke sendes til SKAT men gemmes i min. 5 år. Du bør formentlig også ændre din forskudsopgørelse.

Har du brug for yderligere hjælp, kan du finde flere regler og regnskabshjælp på www.skat.dk

Skatteregler for fremlejes og hvor værelser udlejes i lejers bolig

Når du som lejer fremlejer din bolig, eller du lejer dele af den ud, er din lejeindtægt skattepligtig. Du har dog et bundfradrag svarende til 2/3 af din årlige husleje, inkl. aconto varme og boligstøtte. Du skal derfor betale skat af den del af lejeindtægten der evt. overstiger dit bundfradrag, inkl. fremlejeres indbetaling til varme, el osv.

Ved længere fremleje af hele lejligheden, er det almindelig praksis at fremlejer afregner husleje direkte med din udlejer.

Ansvarsfraskrivelse
Alle oplysninger på MinLejebolig.dk skal ses som vejledende orientering i forhold til boligudlejning. Al information er fundet på diverse offentlige myndigheders hjemmesider, øvrige instanser samt boligrelaterede hjemmesider i oktober 2014. MinLejebolig.dk fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl, mangler eller fortolkninger af oplysningerne, herunder også juridisk og økonomisk ansvar for evt. følger af udlejning ud fra de angivne oplysninger.