Generelle vilkår, MinLejebolig.dk

Generelt
Det er en betingelse for alle køb på MinLejebolig.dk, at du har læst og accepteret disse handelsbetingelser. Brugerens markering af feltet "Jeg accepterer handelsbetingelserne", skal anses for at udgøre en aftale mellem dig og MinLejebolig.dk, hvorefter MinLejebolig.dk og du er bundet af vilkårene. Aftalen om tilkøb sker mellem dig (kunden) og MinLejebolig.dk (annonceformidler).

Generelle oplysninger om MinLejebolig.dk
Boutique Asset Management Aps
CVR: 37590320
Adresse: Hollændervej 23B, 1855 Frederiksberg
E-mail: kundeservice@minlejebolig.dk Tlf.: +45 71 99 21 91 Alle hverdage: 14:00 - 16:00

Betaling
Ved betaling accepterer du at MinLejebolig.dk må trække det aftalte beløb, der er i overensstemmelse med den valgte ydelse, fra dit betalingskort. Så snart betalingen er gennemført vil du have adgang til alle ydelser på MinLejebolig.dk

Du kan betale med Visa, Dankort, Maestro og Mastercard. Vi tager ikke kortgebyrer Enhver form for online overførsel af penge sker via en krypteret forbindelse. Det betyder at eksempelvis kreditkortoplysninger ikke kan læses eller opfanges af andre. En krypteret forbindelse kan genkendes på, at der i din browsers statuslinje er et låseikon, hvor låsen er lukket. Med henblik på at tilvejebringe en maksimal sikkerhed af dine betalingskortoplysninger gemmer MinLejebolig.dk således ikke dine kortoplysninger. Dette indebærer, at vi opfylder meget høje krav til sikkerheden. Efter betaling af de valgte ydelser vil du modtage en kvittering for købet pr. mail eller SMS.

MobilePay abonnementer bliver fornyet omkring kl. 02:00 om natten, hvor din profiltid udløber. Det sker for at kunne garantere, at du ikke løber tør for profiltid.
Vi lægger naturligvis den overskydende profiltid oveni fornyelsesperioden. Når du benytter InfoPakken, vil der efter introperiodens udløb fortløbende blive trukket det beløb du har accepteret. Hele beløbet trækkes på én gang, således at en 4 ugers periode vil resultere i en hævning på 299 kr.

Faktura
Faktura for dit køb finder du efterfølgende under "Min konto".

Betingelser for løbende abonnement
Når du trykker på køb og gennemfører betalingsforløbet tilkendegiver du samtidig, at MinLejebolig.dk må trække det aftalte beløb løbende jf. det valgte abonnement. Det valgte abonnement fornyes automatisk indtil du melder dig fra under "Min konto"

Træk på dit kort
Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til, at vi trækker et beløb på dit kort. Du kan også gøre indsigelse vedrørende ”uautoriserede debiteringer” over for din kortudbyder, dog senest 8 uger efter debiteringen, med mindre andet fremgår af din aftale med kortudbyderen

Procedure for fornyelse og sletning af kortnummer
Bliver dit kort lukket, betragter vi dette som en framelding. Det vil sige at du vil kunne bruge din resterende betalte abonnementsperiode, og herefter kan du bruge andet kort til at forny dit abonnement hvis dette ønskes

Priser
Infopakken koster kun 29 kroner for de første 5 dage og derefter 299 kr hver 4. uge som bliver trukket automatisk indtil du afmelder dig. Det kan altid afmeldes og gøres under dine kontoindstillinger.

Moms
Alle priser er inkl. 25% dansk moms.

Levering & leveringstid
Det bestilte produkt eller service leveres straks efter betaling. Beløbet bliver trukket fra dit kort straks.

Abonnement
Du kan opsige dit medlemskab, når det passer dig, og abonnementet ophører herefter ved udgangen af den periode, der er betalt for. Det er dog ikke muligt at opsige medlemskabet inden for de første 24 timer. Efter de første 24 timer kan du opsige dit abonnement, når det passer dig. Det vil sige, at du i den første prøveperiode godt kan kontakte udlejere og oprette en lejerannonce på MinLejebolig og dagen efter opsige dit medlemskab - men vi håber selvfølgelig, at du gerne vil fortsætte længere som medlem.

Bonusdage
Hvis du har fået gratis bonusdage med dit abonnement, kan disse kun bruges, såfremt du ikke opsiger dit abonnement.

Opsigelse og binding
Når abonnementet er stoppet, vil der ikke længere blive hævet penge før du eventuelt genaktiverer dit abonnement. Opsigelse af abonnement gælder kun for fremtidige køb. Når et abonnement opsiges, kan du stadig bruge den tid du allerede har købt. Allerede gennemførte og ibrugtagne abonnementer refunderes ikke.

Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold
Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte periode og efterfølgende abonnementshævninger, med mindre abonnementet i mellemtiden er opsagt jf. ovenstående regler for opsigelse.

Ophør
Aftalen ophører, når perioden til den tilkøbte ydelse udløber. Perioden vil altid fremgå ved bestilling og i den kvittering vi sender til din mail. Du kan til enhver tid slette din annonce på MinLejebolig.dk, dette vil dog betyde at den resterende tid på annoncen og evt. tilkøb vil være tabt, da den resterende tid og tilkøb på annoncen ikke kan overføres til en ny annonce.

Fortrydelsesret
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler på nettet i Danmark og i EU. Det gælder både køb af varer og køb af ydelser.

Allerede gennemførte og ibrugtagne abonnementer refunderes ikke.

Regler for annoncering
Når du som udlejer, opretter en boligannonce på MinLejebolig.dk er det et krav, at du har en reel hensigt med din annonce. Der må således ikke optræde forkerte eller vildledende oplysninger i annonceringen. MinLejebolig.dk validerer manuelt alle annoncer før godkendelse og forbeholder sig ret til at ændre eller slette annoncer med forkert eller vildledende indhold. Ved enhver annoncering skal indholdet udformes i en god og sober tone, således at indholdet på ingen måde kan virke stødende eller krænkende. Det er f.eks. ikke tilladt at:

  • opfordre til ulovligheder
  • bringe racistiske kommentarer
  • bringe trusler om vold
  • bringe pornografisk materiale
  • chikane
  • bringe ærekrænkelser (injurier), uretmæssige beskyldninger m.v.
  • MinLejebolig.dk kan uden varsel fjerne eller ændre alle oplysninger, der bryder med disse regler.

Udsendelse af e-mails til dig
Med din accept af disse vilkår giver du samtidig MinLejebolig.dk din accept til at sende dig e-mails med oplysninger vedrørende opdateringer, services og ophør.

Tilbagebetaling og refundering
Aktivitet:
For at få sine penge retur, kræves det at profilen ikke har haft anden aktivitet siden købet af pakken. Det kan testes med det samme en anmodning om tilbagebetaling ønskes.

Betaling:
Beløbet vil som oftest være tilgængeligt på din konto samme dag, såfremt din anmodning modtages inden kl. 16.00. Vi garanterer at du har dine penge på din konto senest 2-5 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen.

Spørgsmål
Alle spørgsmål, ønsker om hjælp og reklamationer kan stilles til følgende e-mail: kundeservice@minlejebolig.dk

Ansvarsfraskrivelse
MinLejebolig.dk formidler kontakten mellem lejer og udlejer og er ikke part i selve udlejningen af et produkt/service. MinLejebolig.dk yder ingen former for garanti eller forsikring af dit udlejet/lejet produkt. Dette er lejer/udlejers ansvar at produktet/servicen lever op til beskrivelsen, samt behandlingen hos lejer foregår i henhold til aftale med ejer/udlejer. MinLejebolig.dk er kun ansvarlig efter dansk ret almindelige regler

Reklamationsret
Hvis du ikke er tilfreds med abonnementet, kan du kontakte os på kundeservice@minlejebolig.dk

Købelovens mangelsregler gælder ikke for abonnementer.

Skulle det ske at produktet ikke kan bruges på grund af tekniske fejl, kan brugeren få ekstra abonnementstid, der svarer til den tid servicen ikke kunne bruges. Dette kræver at brugeren sender dokumentation, for at servicen ikke har kunne tilgås - f.eks et screenshot.

Ændring af vilkår
MinLejebolig.dk forbeholder sig ret til med 14 dages varsel at ændre nærværende vilkår. Meddelelse om ændringer vil blive sendt til den e-mailadresse, som du har registreret dig med på MinLejebolig.dk og/eller offentliggjort på MinLejebolig.dk.

Tvister
Enhver tvist mellem forretningen og kunden er underlagt dansk lov.

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte (indsæt kontaktinformation for relevant person/enhed i webshoppen). Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

Datasikkerhed
Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: Navn, adresse, tlf.nr., mailadresse samt de sidste fire cifre i dit betalingskort anvendt ved køb.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere ydelserne til dig.

Personoplysningerne registreres hos MinLejebolig ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Den dataansvarlige på MinLejebolig.dk er MinLejebolig ApS. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@bolugsurf.dk

Handelsbetingelserne er opdateret den 25.08.2019